Nye SUS

Prosjektbeskrivelse

På det nye universitetssykehuset i Stavanger er vi i gang med å bygge innervegger. Første byggetrinn planlagt å stå ferdig i 2024. Her bygger vi etter modeller og ikke etter papirtegninger som vi tradisjonelt har gjort. Spennende å være en del av dette prosjektet.

Sted:
Stavanger

Kunde:
Helse Stavanger

Kategori:
Nybygg, offentlig bygg